محل تبلیغات شما
2 – ماهیت حقوقی نهاد داوری : گرچه اختلاف نظر های اساسی بین علمای حقوق در خصوص ماهیت حقوقی داوری وجود دارد که در این مختصر ، امکان تجزیه و تحلیل آن نمی باشد ؛ لیکن ، به نظر حقیر داوری دارای ماهیتی قراردادی ، قضایی است ؛ بدین توضیح که ، ازجهتی داوری تابع اراده طرفین بوده و رجوع به داوری ، تعیین داوران و حدود اختیارات داور یا هیئت داوری تابع توافقی است که فی مابین طرفین قبل یا بعد از حدوث اختلاف ، حاصل می شود و از سوی دیگر مبنا و موارد قابل ارجاع به داوری

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

داوری ,، ,تابع ,؛ ,اختلاف ,طرفین ,به داوری ,ماهیت حقوقی ,داوری تابع ,یا هیئت ,داور یا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آموزش و پرورش ايران