محل تبلیغات شما
هُوَالله سُبحانَهُ وَ تَعالی » نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره : 7/98/1468 تاریخ : 1398/10/30 قانون گذار در ماده ۲۳ قانون جدیدچک ، مکانیزم جدیدی را برای صدور اجرائیه برای وصول چک از دادگاه بدون رسیدگی قضایی تعریف نمود که براساس ان محکوم علیه این اجراییه می تواند در راستای ماده ۳ قانون محکومیت های مالی (محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود) درخواست حبس صادرکننده چک را

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

های ,چک ,ماده ,اجرای ,مالی ,محکومیت ,های مالی ,محکومیت های ,تا زمان ,محکومٌ‌له تا ,تقاضای محکومٌ‌له

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سفر روح من به سزمین ناشناخته عالمی را روی دل در قبلهٔ ابروی توست.. نِمواِستان اصفهان خاویار