محل تبلیغات شما
هُوَالله سُبحانَهُ وَ تَعالی » پروردگارا ؛ خوشا راهی که پایانش تو باشی . » در گذرگاه زندگی آموختم که آنکه با خداست تمام قدرت کائنات در دستان اوست ؛ زیرا که خداوند یعنی خالق تمام هستی پشتوانه اوست . و آنکه بی خداست هیچ و پوچ و مفلس است . اما ، با خدا بودن تنها به زبان نیست . کسی با خداست که پندار ، گفتار و کردارش در چارچوب فرامین الهی باشد . یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات . نگارنده : وکیل محمد محمدی ، شیراز یک شنبه 1399/01/24

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

خداست ,، ,تمام ,اوست ,یعنی , ,با خداست ,فرامین الهی ,الهی باشد ,چارچوب فرامین ,کردارش در

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اندیمشک.بخش الوار گرمسیری.حفظ دارستان شخصی