محل تبلیغات شما
هُوَالله سُبحانَهُ وَ تَعالی » قانون داوری تجاری بین المللی » ‌فصل اول - مقررات عمومی ‌ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد : ‌الف - داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی . ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد .

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

داوری , ,» ,تجاری ,مرضی‌الطرفین ,یا‌انتصابی ,قانون داوری ,داوری تجاری ,تجاری بین ,حقیقی یا ,اشخاص حقیقی ,قانون داوری تجاری

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گذر روزهایم اوج ها