محل تبلیغات شما
هُوَالله سُبحانَهُ وَ تَعالی » یا علی (ع) » بهترین مرد خدا ، انسان ترین خلق خدا یک شبی ، همچون شبی ، گردید از دنیا جدا بهترین نعمت برای این جهان بود این بشر پیشوایی بی بدیل وُ واقف از هر خیر و شر آه وُ صد افسوس ، دنیا لایق بودش نبود آفتابی بود ، ظلمت طاقت نورش نبود پادشاهِ پادشاهان بود اما ، همنشین با بینوا سفره اش هرگز نبود از مستمندان او سوا جامع کل فضایل بود این انسان پاک از ستیز و جنگ با ظالم نبودش هیچ باک یا علی ، امشب جهان از نعمتت محروم شد هر

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

، ,علی ,نبود ,خدا ,شبی ,انسان ,علی ع ,شبی ، ,بود این ,یا علی ,فضایل بود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گروه فیزیک ناحیه 1 کرمانشاه یادداشت های یک دختر سرگشته